ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. Magdalena Onyśko

 magdalena.onysko@jmprojekt.pl

Absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kierunku Inżynieria Środowiska w specjalności Wodociągi i Kanalizacja.